บริษัท เมดา เมดิคอล จำกัด
942/12-13 ถนนพระรามที่ 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

เปิดทุกวัน : 08:30 – 18:00 น.
โทร. 085-126-5999 หรือ 02-120-7240
MDMEDA@outlook.com

Line